நுண்நிதி சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி - தனிப்பட்ட கடன் (Personal Loan) at LOLC

Back
நுண்நிதி சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி - தனிப்பட்ட கடன் (Personal Loan)

விண்ணப்பதாரி 20 தொடக்கம் 30 வயதுக்கு இடைப்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாகன அனுமதிப்பத்திரம் (மோட்டார் சைக்கிள் பொருட்டு) கட்டாயம்.

Closing Date Company Type
16/04/2018 LOLC Full - Time
More Jobs From - LOLC
Software Engineer - Java
Company LOLC
Location Colombo
Closing 01/10/2018
New Job Announcements - Jobs
HR - Intern
Epic Lanka
Company Epic Lanka
Location Colombo
Closing 03/10/2018
Receptionist
Epic Lanka
Company Epic Lanka
Location Colombo
Closing 02/10/2018
View more jobs